Финансиране за изграждане на туристическа инфраструктура в селски райони

29 юни 2016

Общини и юредически лица с нестопанска цел ще могат да кандидатстват за финансиране за изграждане на туристическа инфраструктура в селски райони.

Общините могат да получат финансиране до 100% за своите проекти, а юредическите лица с нестопанска цел до 70%, като максималната стойност на помощта и в двата случая е 200 хил. евро. Финансирането ще се отпуска по мярка 313 – “Насърчаване на туристическите дейности” по програмата „Развитие на селските райони”.

Целта на мярката е да подпомогне изграждането на туристическа инфраструктура в даден регион, която да създаде условия за по-пълноценен отдих на туристите и до увеличаване на времето на техния престой. Докато мерки 311 и 312 са насочени към проекти за туризъм на частни собственици, мярка 313 подкрепя изграждането и подобрение на съоръжения и/или атракции, които не носят печалба и които ще се ползват от гостите на всички частни туристически обекти в даден регион.

Повече за мярка „Насърчаване на туристическите дейности” може да прочетете в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.