Фотоволтаични системи за фирмите

До 15 май 2023 г., фирмите могат да подават проекти за изграждане на фотоволтаични системи по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.

Програмата подпомага фирмите да закупят слънчеви панели заедно с батерии за съхранение на енергията. Задължително изискване е произведената от соларните панели енергия да се използва за собствените нужди на фирмата-кандидат.

Цена на инвестицията и размер на помощта

Цената за изграждане на 1 kWp фотоволтаични панели в комбинация с батерии, е 3 000 лева. Така например, цената за фотоволтаична система от 100 kWp, ще бъде 300 000 лева.

Програмата ще покрие 50% от инвестицията по проекта или ако вземем горния пример, безвъзмездната помощ ще бъде 150 000 лева.

Могат да бъдат изградени фотоволтаични системи не по-малки от 50 kW и не по-големи от 1 MW.

Важно е да се знае

Задължително изискване е фирмата-кандидат да бъде собственик на сградата/прилежащата площ, върху която ще се изгражда фотоволтаичната система. В случай, че фирмата ползва сградата/имота под наем или чрез концесия, то проектът няма да е допустим за кандидатстване.

За сградата, която ще ползва енергията от фотоволтаиците, трябва да има предоставената мощност от електроразпределителното дружество (ЕРД) и това обстоятелство трябва да може да се потвърди с Удостоверение, издадено от ЕРД, или Договор с ЕРД , от което/който е видна предоставената мощност към 01.12.2022 г.. Честа практика е дадена фирма, да ползва ток, предоставен от друго предприятие, но ако случаят е такъв, то проектът няма да е допустим за кандидатстване.

Кой може да кандидатства за безвъзмездно финансиране за изграждане на соларна система

По процедурата могат да кандидатстват действащи фирми, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.. Това могат да са фирми от почти всички сектори на икономиката – производство, търговия и услуги, в това число хотелиери, ресторантьори.

Ако желаете да кандидатствате за безвъзмездна помощ за изграждане на фотоволтаична система, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД ще Ви съдействаме за получаване на финансиране, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране.
2. Да оценим шансовете на проекта Ви да се пребори за финансиране.
3. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН
5. Да Ви свържем с потенциални изпълнители, които да изготвят идейния или техническия/работен проект и да доставят и монтират фотоволтаичните панели и батерии

На етап изпълнение на проекта
6. Да подготвим документите, необходими за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
7. Да организираме и проведем процедурите за избор на доставчици по проекта
8. Да подготвим междинния и финалните отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни