Горещо лято за фирмите

Месеците Юли и Август определено ще са натоварени за онези от фирмите, които са решили да кандидатстват за средствата по последните две схеми, финансирани по програма ФАР.

Това са схема „Повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” и схема „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”. Безвъзмездното финансиране по първата е 65%, а по втората 75% от стойността на проекта, като максималната помощ е съответно 50 000 и 100 000 евро.

И двете вече са отворени за кандидатстване с крайни срокове за подаване на проектни документи 6 и 18 август.

И двете схеми са привлекателни с това, че фирмите могат да получат 80% авансово плащане от одобрения грант, за да започнат изпълнението на проекта си. За сравнение, по схемите, финансирани по новите оперативни програми, там където е допустим, авансът е едва 20%.

По схема „Повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” могат да кандидатстват само производствени предприятия с проекти за закупуване на ново оборудване и въвеждане на международни стандарти.

По схема  „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” няма ограничения за предмета на дейност на фирмите. Средствата се отпускат за организиране на професионални обучения и преквалификация, както на безработни, така и на служители на кандидатстващата организация.  Интерес представлява възможността 50% от средствата да бъдат изразходени за инвестиционни разходи – закупуване на оборудване и ремонтни дейности.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни