Какво е новото по втората фаза на схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица”?

Близо 3 месеца след обявения индикативен срок,  втората фаза на схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица”, стартира.

Забавянето се компенсира от облекченията, които са въведени за кандидатстващите. Този път няма  ограничения за броя на обучаемите по един проект, за разлика от Фаза 1, където се изискваше техния минимален брой да бъде 30 човека. Това ще даде възможност и на фирмите с малко на брой персонал да обучат служителите си, без да се налага да влизат в партньорство с други организации, което усложнява организацията, координацията и провеждането на едно обучение.

Отпада изискването за минималния брой часове – 150 според регламентите по Фаза 1, които всеки обучаем трябва да премине. Продължителността на обучението сега ще зависи единствено от времето необходимо за придобиване на част от професия, професия или определени ключови компетентности.

Проектни документи по втората фаза на схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица” ще се подават без ограничения във времето, като последната дата, на която могат да бъдат внасяни е 15.09.2010 г.  Това ознчава, че проектите ще се оценяват по реда на приемане, а средствата ще се разпределят на принципа „първият печели”.

В случай, че при проверката и оценката на документите, се установи липса или неточност в тях, кандидатите ще бъдат уведомявани за това и ще имат 7-дневен срок да попълнят пропуските. Това също е нова процедура, липсата на която доведе до това редица проекти, подадени по Фаза 1 да отпаднат само, поради липсата на един подпис.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни