Парите по програма РСР са повече, отколкото проекти могат да бъдат подадени

Това мнение изрази изпълнителният директор на ДФЗ, на откриването на обучението за консултантски фирми, разработващи проекти по програма „Развитие на селските райони”.

За да се улеснят потенциалните бенефициенти, се въвеждат редица облекчения в условията и допустимостта на кандидатите, в сравнение с приключилата вече програма САПАРД.
С цел усвояване на повече средства и реализиране на по-голям брой проекти, се допуска свързани предприятия или предприятия партньори (по смисъла на Закона за малки и средни предприятия) да кандидатстват независимо за пълния размер на помощта по мярка 121 и 123.При наличие на почти неограничен финансов ресурс по програмата, ще бъде възможно всеки добре обоснован и жизнеспособен проект, отговарящ на изискванията за кандидатстване и допринасящ за постигане на целите на мярката по която е подаден, да получи исканото финансиране, беше общото мнение на лекторите на семинара.

Първите мерки по програма „Развитие на селските райони” стартират през април

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни