Производителите на храни и напитки кандидатстват по две програми

В зависимост от суровините, които преработват и продуктите, които произвеждат, една част от предприятията от хранително-вкусовата промишленост могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по ПРСР, а други по ОП „Конкурентоспособност“.

За финансиране по схемите по ОП „Конкурентоспособност“ кандидатстват  фирмите, които извършват основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 в сектор С под един от следните кодове:
10.7 Производство на хлебни и тестени изделия
10.82 Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
10.85 Производство на готови ястия
10.86 Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни
10.89 Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани водиПо мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ могат да кандидатстват предприятията, които извършват основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 в сектор С под код:
10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия

10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
10.5 Производство на мляко и млечни продукти
10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
10.81 Производство на захар
10.83 Преработка на кафе и чай
10.9 Производство на готови храни за животни
11.01 Производство на спиртни напитки
11.02 Производство на вина от грозде
11.03 Производство на други ферментирали напитки
11.04 Производство на други недестилирани алкохолни напитки
11.05 Производство на пиво
11.06 Производство на малц
Повече за реда и условията за кандидатстване по мярка 123 и по схемите по ОП Конкурентоспособност, може да прочетете в ТЕКУЩИ и ПРЕДСТОЯЩИ програми.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни