Съвети за кандидати по схема Добри и безопасни условия на труд

Поради големия интерес към схема „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, публикуваме някои особености при кандидатстването по нея.

Практиката ни показва, че следните въпроси са от най-голям интерес за потенциалните кандидати:

Допълнителни точки при оценяването получават проекти, които:

  • Са насочени към подобряване на условията на труд на хора над 54 години и/или хора с увреждания;
  • Предвиждат дейности за осигуряване на достъп за хора с увреждания;
  • Предвиждат мерки за насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда;
  • Предвиждат мерки, насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот на служителите.

Схемата финансира осигуряването на социални придобивки за работещите, като например:

  • Дейности, свързани с осигуряване на дневни занимания с деца;
  • Ремонт и оборудване на места за хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд;
  • Ремонт и оборудване на места за краткотраен отдих, физическа култура и спорт;
  • Осигуряване на достъп за хора с увреждания.

Във връзка с изпълнението на тези дейности в рамките на проекта могат да се осигурят и заплати за готвачи, инструктори и детегледачи.

Процедурата финансира и придобиване на стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработен да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд BS OHSAS 18001:2007. Това включва както подготовка за внедряване на стандарта, така и сертификацията му.

Важно е да се има предвид, че процедурата допуска модернизация или реконструкция  на обекти, машини и съоръжения, само ако те са свързани с обезопасяването на съществуващи обекти и повишаване на здравето и безопасността на работниците (например аспирационна, климатична, вентилационна система, защитни прегради,  предпазни екрани, ергономични столове, автоматична пожарогасителна инсталация, фундамент за защита от вибрации и т.н.). По схемата обаче не е допустимо закупуването на машини  и съоръжения, свързани с модернизация на производствената дейност на предприятието-кандидат.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни