Схема „Конкурентоспособност” по ФАР – възможност за по-малки фирми с кратка история

29 юни 2016
В началото на годината приключи кандидатстването по схема „Технологична модернизация в предприятията” по новата Оперативна програма „Конкурентоспособност” с едва 306 подадени проекта.

Освен малкия размер на гранта, който варираше от 25% до 45%, друга причина за слабото участие на фирмите бяха поставените изисквания към тях, а именно – минимум 200 хил. лева приходи от продажби за последната година и регистрация най-късно до края на 2003 г. Очаква се в края на лятото схема „Технологична модернизация” да бъде отворена отново, с нови по-високи проценти на гранта (до 50%), но със същите условия за допустимост на кандидатите.
При това положение, третата фаза на схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП” по ФАР, с поставените изисквания за приходи от продажби от 100 хил. лева и регистрация до края на 2005 г.,  ще даде възможност на по-малките фирми със сравнително кратка история да кандидатстват за грант от 65%. Не е за пренебрегване и размерът на авансовото плащане – 80% от одобрената безвъзмездна помощ. Условията явно са атрактивни за потенциалните бенефициенти, след като по всяка от първите две фази на схемата, кандидатстваха повече от 1300 проекта.