Схема „Конкурентоспособност” по ФАР – възможност за по-малки фирми с кратка история

В началото на годината приключи кандидатстването по схема „Технологична модернизация в предприятията” по новата Оперативна програма „Конкурентоспособност” с едва 306 подадени проекта.

Освен малкия размер на гранта, който варираше от 25% до 45%, друга причина за слабото участие на фирмите бяха поставените изисквания към тях, а именно – минимум 200 хил. лева приходи от продажби за последната година и регистрация най-късно до края на 2003 г. Очаква се в края на лятото схема „Технологична модернизация” да бъде отворена отново, с нови по-високи проценти на гранта (до 50%), но със същите условия за допустимост на кандидатите.
При това положение, третата фаза на схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП” по ФАР, с поставените изисквания за приходи от продажби от 100 хил. лева и регистрация до края на 2005 г.,  ще даде възможност на по-малките фирми със сравнително кратка история да кандидатстват за грант от 65%. Не е за пренебрегване и размерът на авансовото плащане – 80% от одобрената безвъзмездна помощ. Условията явно са атрактивни за потенциалните бенефициенти, след като по всяка от първите две фази на схемата, кандидатстваха повече от 1300 проекта.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни