Етикет: ПКИП

514 проекта за разработка на иновации
514 са подадените проектни предложения по процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по ПКИП. Общата стойност на...
Необходими промени в условията по предстоящия прием по програма конкурентоспособност
На 23 февруари от „Министерството на иновациите и растежа“ публикуваха за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура „Подкрепа...
Необходими промени в условията по предстоящата процедура за семейни предприятия, фирми от творческите индустрии и занаятите
На 23 февруари от „Министерството на иновациите и растежа“ публикуваха за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура „Подкрепа...
Евро финансиране за микро и малки фирми от сектора на творческите индустрии
Ако сте фирма, която развива основната си дейност в някой от посочените по-долу кодове, то тази информация е за Вас. Печатна дейност (група 18.1 съгласно...
Защита на права по индустриална собственост в предприятията
Очакван старт на прием на проекти: ноември 2024 Бюджет: 23 990 000 лева Допустими кандидати: Микро, малки, средни предприятия и малки дружества със средна...
Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията
Очакван старт на прием на проекти: ноември 2024 Бюджет: 101 700 000 лева Допустими кандидати: Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла...
Безвъзмездно финансиране до 75% за микро и малки фирми
През месец пролетта на настоящата 2024 година трябва да бъде отворена за кандидатстване процедура „Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите...
Отворена за кандидатстване е процедура "Внедряване на иновации в предприятията"
Приемът на проекти по процедурата ще продължи до 31.01.2024 г.. Бюджетът, който ще бъде разпределен между кандидатите е 293 370 000 лева. Ще се финансират...
Безвъзмездно финансиране за разработване на иновации
С бюджет от 127 млн. лв., в средата на месец юни, предстои да стартира прием по процедура „Разработване на иновации в предприятията“. Процедурата ще финансира...
Разработване на иновации в предприятията
Период за прием на проекти: 15.01 – 15.05.2024 г. Бюджет: 127 000 000 лева (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни