Евро финансиране за микро и малки фирми от сектора на творческите индустрии

Ако сте фирма, която развива основната си дейност в някой от посочените по-долу кодове, то тази информация е за Вас.

Печатна дейност (група 18.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.:
18.11 – Печатане на вестници
18.12 – Печатане на други издания и печатни продукти
18.13 – Предпечатна подготовка
18.14 – Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането

Възпроизвеждане на записани носители (група 18.2 съгласно КИД-2008), в т.ч.:
18.20 – Възпроизвеждане на записани носители

Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност (група 58.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.:
58.11 – Издаване на книги
58.12 – Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
58.13 – Издаване на вестници
58.14 – Издаване на списания и други периодични издания
58.19 – Друга издателска дейност

Издаване на програмни продукти (група 58.2 съгласно КИД-2008), в т. ч.:
58.21 – Издаване на компютърни игри
58.29 – Издаване на други програмни продукти

Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания (група 59.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.:
59.11 – Производство на филми и телевизионни предавания
59.12 – Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания
59.14 – Прожектиране на филми

Звукозаписване и издаване на музика (група 59.2 съгласно КИД-2008), в т. ч.:
59.20 – Звукозаписване и издаване на музика

Създаване и излъчване на радиопрограми (група 60.1 съгласно КИД – 2008), в т. ч.:
60.10 – Създаване и излъчване на радиопрограми

Създаване и излъчване на телевизионни програми (група 60.2 съгласно КИД – 2008), в т. ч:
60.20 – Създаване и излъчване на телевизионни програми

Архитектурни и инженерни дейности (група 71.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.:
71.11 – Архитектурни дейности

Рекламна дейност (група 73.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.:
73.11 – Дейност на рекламни агенции

Специализирани дейности в областта на дизайна (група 74.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.:
74.10 – Специализирани дейности в областта на дизайна:
– моден дизайн, свързан с текстила, облеклото, обувките, бижутата, мебелите и друго вътрешно обзавеждане, други модни стоки, както и други лични и домакински вечи
– примишлен дизайн
– дейности на графични дизайнери
– дейности на дизайнери по вътрешно обзавеждане

Дейности в областта на фотографията (група 74.2 съгласно КИД-2008), в т. ч.:
74.20 – Дейности в областта на фотографията

Артистична и творческа дейност (група 90.0 съгласно КИД-2008), в т. ч.:
90.01 – Изпълнителско изкуство
90.02 – Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
90.03 – Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
90.04 – Експлоатация на зали за представления

Други дейности в областта на културата (група 91.0 съгласно КИД-2008), в т. ч.:
91.01 – Дейност на библиотеки и архиви
91.02 – Дейност на музеи
91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места

През месец април на настоящата 2024 година трябва да бъде отворена за кандидатстване процедура „Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите“.

Допустими за финансиране са разходи за:
– Придобиване на инструменти, машини, съоръжения и оборудване за дейността.
– Придобиване на специализиран софтуер.
– Създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите на фирмата – до 10 000 лв.

Финансирането е безвъзмездно и ще покрива 60% от разходите по проекта. Минималната сума на разходите по проектите, с които се кандидатства, трябва да е поне 42 000 лв., а максималната сума – 250 000 лв..

За финансиране могат да кандидатстват фирми, регистрирани преди 31.12.2020 г. с брой на персонала не по-малко от 2-ма и не повече от 49 човека за последната приключена финансова година (2022 г.).

Ако отговаряте на горните условия и кандидатстването по схема „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ представлява интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни