Стартира информационна кампания по програма „Развитие на селските райони“

На 3.10.2008 г. в 17.30 часа министърът на земеделието ще открие първия семинар в гр. Плевен. Срещата ще се проведе в сградата на  Областната администрация, зала „Плевен”, площад „Възраждане” №1.
 

Във всички областни градове по график ще се проведат семинари от 10 до 15 часа, а в общинските  центрове ще се провеждат паралелни открити информационни дни от 11 до 20 часа. Местата за провеждане на семинарите и информационните  дни ще бъдат съобщавани от областните и местни общински служби по земеделие.

Графикът  за семинарите може да изтеглите оттук .

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни