селски райони

Кои населени места влизат в списъка на селските райони 2023-2027?

Новата национална дефиниция определя като „селски райони“ общините, в които няма населено място с население над 15 000 души. Съгласно тази дефиниция, 215 общини от общо 265 общини в България са класифицирани като селски район. Списък на общините в обхвата на новата дефиниция за „селски район”

Автосервиз, финансиран по мярка 6.4

От консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД, продължаваме да ви предлагаме примерни идеи за проекти, които могат да получат финансиране по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по ПРСР 2014-2020. В предишния материал Ви запознахме с основните стъпки и възможностите за финансиране на проект за изграждане на сладкарски цех и/или сладкарница.

Класификация на селските райони в ПРСР 2014-2020

Преглед на обсъжданите алтернативи Дали дадено населено място попада в обхвата на селките райони или не, е въпрос, който е важен за представителите на редица малки, най-често семейни фирми, развиващи дейност извън големите градове, за които Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), е единствената възможност за финансиране на бизнеса им в областта на производството, услугите, търговията или селския туризъм.

Стъпки за кандидатстване по мярка 311 и 312 на ПРСР

Стъпка 1. Необходимо е всеки земеделски производител/микропредприятие, преди да реши да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони, да има ясна идея/представа какво точно планува да разработва в бъдеще, каква инвестиция желае да извърши и начините, по които да развива стопанството/предприятието си.

Парите по програма РСР са повече, отколкото проекти могат да бъдат подадени

Това мнение изрази изпълнителният директор на ДФЗ, на откриването на обучението за консултантски фирми, разработващи проекти по програма „Развитие на селските райони”.

Фирмите, кандидатстващи по „Развитие на селските райони”, трябва да са вписани в търговския регистър

Същото важи и за доставчиците на техника, оборудване или услуги по проектите.

До 200 хил. евро безвъзмездно финансиране за проект за развитие на селски туризъм

Ще бъдат подпомагани инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 стаи за гости.

Кои населени места влизат в списъка на селските райони?

От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони. Разпределени по области, селски общини са:

Платени проекти по ПРСР към 23.01.2011 г.

Справка за платени проекти по програмата ПРСР 2007 – 2013г. актуална към 23 декември 2010 г.

Държавен фонд „Земеделие” с нов изпълнителен директор

Управителния съвет на ДФ „Земеделие” избра Калина Илиева за нов изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”.