Етикет: селски райони

Кои населени места влизат в списъка на селските райони 2023-2027?
В селските райони по подхода ВОМР и интервенция II.Г.3 „Инвестиции занеселскостопански дейности в селските райони “ влизат общини, в които...
Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони (2023-2027)
Очакван прием: 2024 г. Интервенцията има за цел да обхване микро предприятията, които са основен източник на растежа и създаването на повече работни места,...
Автосервиз, финансиран по мярка 6.4
От консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД, продължаваме да ви предлагаме примерни идеи за проекти, които могат да получат финансиране по...
Класификация на селските райони в ПРСР 2014-2020
Преглед на обсъжданите алтернативи Дали дадено населено място попада в обхвата на селките райони или не, е въпрос, който е важен за представителите на...
Стъпки за кандидатстване по мярка 311 и 312 на ПРСР
Стъпка 1. Необходимо е всеки земеделски производител/микропредприятие, преди да реши да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони, да има...
Парите по програма РСР са повече, отколкото проекти могат да бъдат подадени
Това мнение изрази изпълнителният директор на ДФЗ, на откриването на обучението за консултантски фирми, разработващи проекти по програма „Развитие на селските...
Фирмите, кандидатстващи по „Развитие на селските райони”, трябва да са вписани в търговския регистър
Същото важи и за доставчиците на техника, оборудване или услуги по проектите. (още…)
До 200 хил. евро безвъзмездно финансиране за проект за развитие на селски туризъм
Ще бъдат подпомагани инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 стаи за гости. (още…)
Кои населени места влизат в списъка на селските райони?
От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони. Разпределени...
Платени проекти по ПРСР към 23.01.2011 г.
Справка за платени проекти по програмата ПРСР 2007 – 2013г. актуална към 23 декември 2010 г. (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни