11

август

2010

Стартира приемът на проекти по винарската програма за 2010-2011 г.

Лозарите и винопроизводителите вече могат да кандидатстват за финансиране по Националната програма за подпомагане на лозаро- винарския сектор в България по бюджет 2010-2011 г. Проектите се подават в Централно Управление на Държавен фонд „Земеделие”.
 

По програмата се финансират инвестиции, свързани с лозята и отглеждането на гроздето – например за засаждане на нови винени сортове, създаване на капково напояване и др. Срокът, до който лозарите и винарите могат да кандидатстват за помощ за финансовата 2010-2011 г. е 1 април следващата година.
 
За прием 2010/2011 г. ще се прилагат и трите мерки на лозаро-винарската програма – „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, „Застраховане на реколтата” и „Промоция в трети страни”.
Бюджетът за „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” е 17 772 000 евро, за „Застраховане на реколтата” – 2 050 000 евро, а за „Промоция в трети страни” – 2 200 000 евро.
 
Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор се прилага като финансов инструмент в България за периода 2009-2014 г. Общият й бюджет до 2014 г. е 112 млн. 683 хил. евро.
 
До 1 юли тази година производителите на грозде и вино можеха да кандидатстват за финансиране по програмата за бюджет 2009-2010 г. Фирми, подали проекти в ДФ „Земеделие” са общо 141 – по мерки „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” и „Застраховане на реколтата”. При общ бюджет по двете мерки за посочения период от 41.5 млн. лв. до момента от фонда са изплатени проекти за 19.9 млн. лв.