Стартира приемът на проекти по винарската програма за 2010-2011 г.

Лозарите и винопроизводителите вече могат да кандидатстват за финансиране по Националната програма за подпомагане на лозаро- винарския сектор в България по бюджет 2010-2011 г. Проектите се подават в Централно Управление на Държавен фонд „Земеделие”.
 

По програмата се финансират инвестиции, свързани с лозята и отглеждането на гроздето – например за засаждане на нови винени сортове, създаване на капково напояване и др. Срокът, до който лозарите и винарите могат да кандидатстват за помощ за финансовата 2010-2011 г. е 1 април следващата година.
 
За прием 2010/2011 г. ще се прилагат и трите мерки на лозаро-винарската програма – „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, „Застраховане на реколтата” и „Промоция в трети страни”.
Бюджетът за „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” е 17 772 000 евро, за „Застраховане на реколтата” – 2 050 000 евро, а за „Промоция в трети страни” – 2 200 000 евро.
 
Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор се прилага като финансов инструмент в България за периода 2009-2014 г. Общият й бюджет до 2014 г. е 112 млн. 683 хил. евро.
 
До 1 юли тази година производителите на грозде и вино можеха да кандидатстват за финансиране по програмата за бюджет 2009-2010 г. Фирми, подали проекти в ДФ „Земеделие” са общо 141 – по мерки „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” и „Застраховане на реколтата”. При общ бюджет по двете мерки за посочения период от 41.5 млн. лв. до момента от фонда са изплатени проекти за 19.9 млн. лв.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни