Продължава приемът на документи по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”

Приемът на документи за кандидатстване по мярката „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” ще продължи до изчерпване на бюджета, който за тази година е 18 044 087 евро /35 290 625 лева/. Предвидената субсидия е за подпомагане на площи в размер на 2 403 хектара.

За да могат кандидатите по-ефективно да изпълнят проектите си и в по-кратки срокове, са предвидени авансови плащания за всички дейности по мярката. Авансово плащане може да бъде заявено за цялата сума за подпомагане или за част от нея. Предварителното плащане може да се извърши само при условие, че бенефициентът има сключен договор с ДФ „Земеделие” – РА и изпълнението на инвестицията е започнало. Другото условие е кандидатът за аванс да депозира банкова гаранция в размер на 120 процента от исканата сума в полза на ДФ „Земеделие”. Финансовата помощ за 2007/2008 г. е в размер на 75 % от инвестицията. Допълнително се предоставя и възможност едногодишните дейности от мярката да бъдат обединявани с други, които са част от многогодишните инвестиционни проекти.

Всички необходими документи за кандидатстване могат да се намерят и изтеглят от интернет страницата на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни