Приемът по 112 мярка за млади фермери ще бъде отворен

Ще бъде отворен приемът на проекти по мярка 112 през тази година, обяви министър Греков. Средствата за първото плащане по проектите, които се одобрят, ще бъдат от бюджетите на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”.

 

Заместник-министър Явор Гечев уточни, че на този етап сумата, която може да се осигури по мярката, е 20 млн. лева, като половината от нея, или 10 млн. лева, са от бюджета на МЗХ и ДФЗ и с нея може да се направят първите плащания по 400 проекта на млади фермери. Така министерство на земеделието и храните, осигурявайки средства с ограничаване на други плащания, дава потвърждение за приоритетното място на младите фермери в своята политика в Сектор „Земеделие”.

Второто плащане по одобрените проекти ще е в рамките на следващия програмен период, обясни още заместник-министър Явор Гечев, като подчерта, че ако може да се осигурят и допълнителни резерви, ще могат да се финансират и допълнителни проекти. Той посочи още, че за да бъдат компенсирани тези фермери, чиито проекти не бъдат одобрени сега, ще им се даде възможност в самото начало на следващия програмен период, през май 2014 г., да кандидатстват отново. Тогава стартира мярката за млади фермери по новата програма и при първия прием на документи по мярката ще бъде коригирано изискването за най-много 14 месеца регистрация като фермер на 18 месеца, така че да се даде възможност и на фермери с по-отдавнашна регистрация да кандидатстват отново.

Министър Греков беше категоричен, че ще има засилен контрол по усвояването на средствата за младите фермери, защото досега е имало много нецелесъобразно усвоени средства. Министърът подчерта още, че за целия нов програмен период ще се спазва принципът да не се променят правилата и параметрите на кандидатстване по отделните мерки в момент, в който тече приемът по тях или е стартирало изпълнението им. Така ще има предвидимост за земеделските производители, общините и младите фермери.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни