ПРСР

Стартира прием по мярка 4.2 по ПРСР

От днес – 17 май, до 17 август, земеделски производители и предприятия от ХВП могат отново да кандидатстват по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.)

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Период за прием на проекти: 17.05 – 17.08.2022 г. Бюджет: 39 116 000 лева

Приемът по мярка 6.4 ще бъде през Септември-Октомври 2022

Утвърдена е на индикативната годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 2022 г.. В нея е предвидено приемът по мярка 6.4 да се състои през септември-октомври 2022 година. Както и до сега, ще се финансират проекти, които се реализират на територията на селските общини, в сферите на производството, услугите и занаятите. Не е предвидено да се финансират проекти за селски туризъм, както и за производство на електроенергия от ВЕИ за продажба. Могат да кандидатстват микропредпиятия или фирми земеделски производители, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Допустими за финансиране са […]

Нов прием по мярка 6.4 е предвиден през 2022 година

Това става ясно от проекта на индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 2022 г.. Проектът предвижда приемът по мярка 6.4 да се състои през септември-октомври 2022 година. Както и до сега, ще се финансират проекти, които се реализират на територията на селските общини, в сферите на производството, услугите и занаятите. Не е предвидено да се финансират проекти за селски туризъм, както и за производство на електроенергия от ВЕИ за продажба. Могат да кандидатстват микропредпиятия или фирми земеделски производители, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Допустими за финансиране […]

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020)

Очакван старт на прием на проекти по мярка 6.4.: юни 2023 Териториален обхват на мярка 6.4.: Проектите трябва да се изпълняват на територията на селските общини

Предвижда се увеличение на бюджета на мярка 6.4 с 32 млн. лева

Поради високия интерес и с цел постигане на целите за насърчаване на заетостта, разкриване на нови и на вече съществуващите работни места, Управляващият орган на ПРСР публикува за обществено обсъждане Заповед за изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., с която, бюджетът по процедурата се увеличава с над 32 млн. лева. Приемът по процедурата се проведе в периода 05.09 – 07.12.2018 г. , а резултатите от нея бяха обявени през лятото на 2020 г.. Тогава […]

Нови приеми по мярка 6.4 се провеждат през Октомври и Ноември

Предприятия и занаятчии, развиващи дейност на територията на общините: Долна Митрополия и Долни Дъбник; Борино, Доспат и Сърница; Нова Загора;  Луковит и Роман; община Стамболово и 54 села от община Кърджали, могат да финансират своите инвестиционни проекти за стартиране или развитие на дейността си. Подробните условия за кандидатстване може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ

Стартира целеви прием за животновъдни стопанства по мярка 4.1 по ПРСР

От 3 юли 2020 г. до 30 септември 2020 г., се провежда прием  по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.. Средствата, които ще се разпределят между кандидатите са 58 674 000 лева. Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.  Минималният размер на помощта за един кандидат е 14 669 лева, а максималният – 488 950 лева. Средствата по мярка 4.1 са целево насочени към инвестиции в земеделски стопанства от сектор „Животновъдство“. Основен приоритет ще имат проекти, които се реализират в райони в близост до зони, в които […]

Още 40 млн. лева ще бъдат отпуснати на микро и малките фирми за справяне с COVID

Бюджетът на схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще бъде увеличен с 40 млн. лева, с което средствата, които ще бъдат разпределени между кандидатите стават 213 млн. лева. Кандидатстването по схемата продължава до 15 юни. Към началото на деня на 21.05.2020 г. броят на подадените проекти е близо 23 300, а предполагаемата обща сума, за която кандидатстват – 186 млн. лв. (средно 8 хил. лв. на кандидат). Това значи, че поне още 27 млн. лв. ще се разпределят между тези, които ще подадат заявления през този и следващите дни или това […]

И микропредприятия от селските райони могат да получат финансиране до 10 000 лева

Най-малките фирми – с персонал до 10 човека, със седалище и дейност на територията на селска община, също могат да кандидатстват по схемата за справяне с последствията от COVID. Това става ясно от текста на официалните Условия за кандидатстване по схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, публикувани на 14 май. Първоначално тези фирми бяха изключени от подпомагане по програмата. Кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните изисквания: – да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност – да имат оборот за 2019 г. поне 30 000 […]