ПРСР

Приемът по мярка 6.4 ще бъде през Септември-Октомври 2022

Утвърдена е на индикативната годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 2022 г.. В нея е предвидено приемът по мярка 6.4 да се състои през септември-октомври 2022 година. Както и до сега, ще се финансират проекти, които се реализират на територията на селските общини, в сферите на производството, услугите и занаятите. Не е предвидено да се финансират проекти за селски туризъм, както и за производство на електроенергия от ВЕИ за продажба. Могат да кандидатстват микропредпиятия или фирми земеделски производители, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Допустими за финансиране са […]

Нов прием по мярка 6.4 е предвиден през 2022 година

Това става ясно от проекта на индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 2022 г.. Проектът предвижда приемът по мярка 6.4 да се състои през септември-октомври 2022 година. Както и до сега, ще се финансират проекти, които се реализират на територията на селските общини, в сферите на производството, услугите и занаятите. Не е предвидено да се финансират проекти за селски туризъм, както и за производство на електроенергия от ВЕИ за продажба. Могат да кандидатстват микропредпиятия или фирми земеделски производители, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Допустими за финансиране […]

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020)

Период за прием на проекти: Септември – Октомври 2022 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на селските общини

Предвижда се увеличение на бюджета на мярка 6.4 с 32 млн. лева

Поради високия интерес и с цел постигане на целите за насърчаване на заетостта, разкриване на нови и на вече съществуващите работни места, Управляващият орган на ПРСР публикува за обществено обсъждане Заповед за изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., с която, бюджетът по процедурата се увеличава с над 32 млн. лева. Приемът по процедурата се проведе в периода 05.09 – 07.12.2018 г. , а резултатите от нея бяха обявени през лятото на 2020 г.. Тогава […]

Нови приеми по мярка 6.4 се провеждат през Октомври и Ноември

Предприятия и занаятчии, развиващи дейност на територията на общините: Долна Митрополия и Долни Дъбник; Борино, Доспат и Сърница; Нова Загора;  Луковит и Роман; община Стамболово и 54 села от община Кърджали, могат да финансират своите инвестиционни проекти за стартиране или развитие на дейността си. Подробните условия за кандидатстване може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ

Стартира целеви прием за животновъдни стопанства по мярка 4.1 по ПРСР

От 3 юли 2020 г. до 30 септември 2020 г., се провежда прием  по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.. Средствата, които ще се разпределят между кандидатите са 58 674 000 лева. Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.  Минималният размер на помощта за един кандидат е 14 669 лева, а максималният – 488 950 лева. Средствата по мярка 4.1 са целево насочени към инвестиции в земеделски стопанства от сектор „Животновъдство“. Основен приоритет ще имат проекти, които се реализират в райони в близост до зони, в които […]

Още 40 млн. лева ще бъдат отпуснати на микро и малките фирми за справяне с COVID

Бюджетът на схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще бъде увеличен с 40 млн. лева, с което средствата, които ще бъдат разпределени между кандидатите стават 213 млн. лева. Кандидатстването по схемата продължава до 15 юни. Към началото на деня на 21.05.2020 г. броят на подадените проекти е близо 23 300, а предполагаемата обща сума, за която кандидатстват – 186 млн. лв. (средно 8 хил. лв. на кандидат). Това значи, че поне още 27 млн. лв. ще се разпределят между тези, които ще подадат заявления през този и следващите дни или това […]

И микропредприятия от селските райони могат да получат финансиране до 10 000 лева

Най-малките фирми – с персонал до 10 човека, със седалище и дейност на територията на селска община, също могат да кандидатстват по схемата за справяне с последствията от COVID. Това става ясно от текста на официалните Условия за кандидатстване по схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, публикувани на 14 май. Първоначално тези фирми бяха изключени от подпомагане по програмата. Кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните изисквания: – да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност – да имат оборот за 2019 г. поне 30 000 […]

Започна приемът по мярка 6.4 за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово

Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности“ е отворена от 1 април до 19 май тази година. Нови или действащи фирми, развиващи дейност на територията на някоя от трите общини, могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране за машини, оборудване, строителни дейности. Помощта ще покрие между 75% и 85% от планираните от кандидатите инвестиции. По-подробна информация за условията за кандидатстване и оценка на проектите може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ. За консултации и подготовка на проект по мярка 6.4 може да се свържете с нас на телефон 0887 63 41 23 и имейл office@evroprogrami.com

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.343

Период за прием на проекти: 01.07 – 03.08.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гълъбово и Опан