рчр

Одобрени проекти по схемата за квалификация на персонала

"Агенцията по заетостта" обяви одобрените за финансиране проекти по схема  “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”.  

Стартира втора информационна кампания по схема „Квалификационни услуги за заети лица – фаза 2”

Информационна кампания за разясняване на условията за кандидатстване по Схемата за безвъзмездна финансова помощ "Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще се проведе от 6 до 9 октомври 2008 г. Схемата вече е отворена за подаване на проектни предложения, а крайният срок за кандидатстване е 15 септември 2010 . Кампанията се организира от Агенцията по заетостта /АЗ/ в качеството й на Междинно звено по изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.