Стартира втора информационна кампания по схема „Квалификационни услуги за заети лица – фаза 2”

Информационна кампания за разясняване на условията за кандидатстване по Схемата за безвъзмездна финансова помощ "Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще се проведе от 6 до 9 октомври 2008 г. Схемата вече е отворена за подаване на проектни предложения, а крайният срок за кандидатстване е 15 септември 2010 . Кампанията се организира от Агенцията по заетостта /АЗ/ в качеството й на Междинно звено по изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
 

Основните информационни събития на кампанията ще са съсредоточени в градовете София (06.10), Пловдив (07.10), Ловеч (07.10), Русе (08.10), Бургас (08.10) и Варна (09.10). Лектори ще бъдат експерти от Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Агенция по заетостта, Дирекция “Европейски фондове и международни проекти”.
По време на информационните дни потенциалните получатели на европейско финансиране – образователни институции, обучаващи институции/организации, работодатели, социално-икономически партньори, ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по схемата. Нещо повече – акцент в рамките на информационните дни ще бъде поставен и върху основните разлики между първа и втора фаза на Схемата за безвъзмездна помощ.
Основна цел на схемата е предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия. Това ще доведе до повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост; ще подобри адаптивността на заетите лица в приоритетните области на различните отрасли.
Най-общо дейностите, които ще се финансират по настоящата схема, са:
– общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
– обучение за придобиване на ключови компетенции – общуване на роден и чужд език; основни знания в природните науки, технологиите и математиката; умения за учене; дигитална компетентност (ИКТ); инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество; обществени и граждански компетентности.
 
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ

София – 06.10.2008 г., 10.00 часа, Национален пресклуб София Прес, ул. ”Славянска” 29, ет. 7

Пловдив – 07.10.2008 г., 10.00 часа, Конферентна зала на хотел „Марица”, бул. „Цар Борис III Обединител”

Ловеч – 07.10.2008 г., 10.00 часа, Дом Преслав, зала 109, ул. „Търговска” 24

Русе – 08.10.2008 г., 10.00 часа, Конферентна зала на хотел „Рига”, бул. "Придунавски" 22

Бургас – 08.10.2008 г., 10.00 часа, Областна администрация Голяма зала, етаж 2, ул. „Цар Петър” 1

Варна – 09.10.2008 г., 10.00 часа, Пленарна зала на Община Варна, бул. “8-ми приморски полк” 43

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни