Етикет: оп развитие на човешките ресурси

Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по ДБУТ
Министерството на труда и социалната политика публикува списък с 394 проекта, предложени за отхвърляне на етап административна оценка по процедура BG05M9OP001-1.008...
Съвети за кандидати по схема Добри и безопасни условия на труд
Поради големия интерес към схема „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, публикуваме...
Добри и безопасни условия на труд
Краен срок за кандидатстване: 14.06.2016 г., 17.30 часа Бюджет: 80 млн. лв. (още…)
Схема "Ново работно място 2015"
Три крайни срока за кандидатстване: 14.09.2015 г, 19.11.2015 и 05.02.2016 (схемата е прекратена след 19.11.2015) Цел на схемата: Схемата финансира проекти,...
Одобрени за финансиране проекти по схема Ново работно място 2015
Министерството на труда и социалната политика публикува списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Ново работно място 2015” по Оперативна програма...
Отворена за кандидатстване е схема Добри и безопасни условия на труд
От 12 април до 16 юни е отворена за кандидатстване схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. (още…)
Нов проект на насоки за кандидатстване по схема Добри и безопасни условия на труд
Във връзка с влезлия в сила на 25.12.2015 г. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и утвърдени...
На вниманието на кандидатите по схема Ново работно място 2015
Управляващият орган на ОП РЧР информира всички кандидати, подали проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедурата, че поради изключително...
Удължава се срокът за оценка на проектите по схема BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015
Министерството на труда съобщи, че поради изключително големия брой на проектите, подадени в рамките на първия краен срок за кандидатстване (14.09.2015...
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по предстоящата схема „Добри и безопасни условия на труд“
Министерството на труда публикува проект на Насоки за кандидатстване по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни