Одобрени за финансиране проекти по схема Ново работно място 2015

Министерството на труда и социалната политика публикува списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общият размер на финансовата помощ е над 99 милиона лева.

Ще бъдат финансирани общо 595 проекта с минимален брой точки 86 (от възможни 100), а още 753 проекта, събрали най-малко 60 точки, са в списъка на резервите. Други 307 проекта са отхвърлени от оценителната комисия.

Пълния текст на Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заедно с класирането на кандидатите, можете да намерите от тук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни