Етикет: ОП РЧР

Отворена за кандидатстване е процедура "Адаптирана работна среда"
Приемът на проекти по процедурата ще продължи до 31.12.2023 г.. Бюджетът, който ще бъде разпределен между кандидатите е 100 000 000 лева. Средствата имат...
Проект на условия за кандидатстване по "Адаптирана работна среда"
Публикуван е проект на условия за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“. Предвижда се самият прием на проекти...
Адаптирана работна среда
Краен срок за кандидатстване: 5 Януари 2024 г. Бюджет: 100 000 000 лева (още…)
Проект "Заетост за теб"
Период за прием: 1 юли – до изчерпване на финансовия ресурс Бюджет по схемата: 160 млн. лева (още…)
Списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Обучение за заети лица“
От „Министерството на труда и социалната политика“ публикуваха резултатите от оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за...
Списък на проектите, които отпадат от оценка по схема "Обучение за заети лица"
Днес бе публикуван списък на проектите, които са предложени за отхвърляне на етап „оценка на административното съответствие и допустимостта“...
Управление на проект
Защо е важно? Одобрението на един проект и сключването на договор за неговото финансиране е само половината от пътя до крайната му реализация. За да усвои...
Подават се проекти по схема "Специфични обучения"
До 3000 лева за обучението на едно лице могат да получат канидатите по схема BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“. Допустими кандидати са...
Финансиране за обучение на персонала
До 30 юни е отворена за кандидатстване схема BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“. С финансиране по схемата работодателите могат да организират обучения...
Обучения за заети лица
Срок за кандидатстване: 15.08.2017 г. , 17.30 ч. Бюджет: 50 млн. лв. В рамките на схемата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро,...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни