Списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Обучение за заети лица“

От „Министерството на труда и социалната политика“ публикуваха резултатите от оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“.

Одобрени за финансиране са 378 проекта, от които:
По компонент 1 – 14 проекта
По компонент 2 – 364 проекта

Отхвърлените проекти след извършената техническа оценка са 72.

По-рано, на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, отпаднаха 22 проекта.

Ние от „Евро програми“ ЕООД сме удоволетворени, че за клиентите, които ни се довериха за подготовката на проекти по схема „Обучение на заети лица“, оценката приключи успешно. Предстои следващия етап от работата – изпълнението на проектите, по време на който имаме ангажимента да организираме и проведем процедурите за избор на доставчици, да отчетем изпълнението на дейностите и да подготвим заявките за плащания по тях.

Ще се радваме да съдействаме и за Вашето успешното кандидатстване по евро програма:

Ако все още проучвате възможностите за безвъзмездно финансиране на ваш проект, можем да предоставим първоначална консултация, в рамките на която да обсъдим алтернативите и в детайли да ви запознаем с изискванията по евро програмите. Може да заявите консултацията от тук.

Ако вече сте решили да кандидатствате по конкретна евро програма можем да подготвим документите за кандидатстване по нея. Повече информация за тази наша услуга може да намерите тук.

Ако вече имате одобрен за финансиране проект, то можем да Ви съдействаме за неговото коректно изпълнение и отчитане пред финансиращата институция. Може да се запознаете с услугата ни „Управление на проект“ от тук.

Списък на одобените за финансиране проекти по К1 по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“ 

Списък на одобените за финансиране проекти по К2 по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“

Списък отхвърлени проектни предложения по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“

Списък на предложените за отхвърляне проекти на АСД по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни