ОП РЧР

Нов краен срок за оценка на проектите по ДБУТ

Със съобщение на интернет страницата на ОП „Развитие на човешките ресурси“, Агенцията по заетостта информира, че поради големия брой на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, тяхната оценка се удължава до 31 март 2017 г.. Напомня се, че кандидатите следва да проверяват редовно профила си в ИСУН, тъй като чрез него оценителната комисия ще осъществява комуникацията си с тях.  

Фирми от производството, строителството и хотелиерството могат да обучат заети и безработни

В срок до 7 март 2017 г. е отворена за кандидатстване схема „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“. Схемата е предназначена за фирми от производството, строителството и туристическия сектор, и има за цел да им предостави финансиране, с което да обучат безработни и собствени служители, като по този начин спомогне за преодоляване на проблема с недостига на квалифицирани кадри в посочените сектори. Общият бюджет на приема е 30 млн. лв., като фирмите могат да получат 100% безвъзмездна помощ за проектите си. Минималният размер на проектите е 20 хил. лв., а максималния – 391 […]

Удължен е срокът за оценка на проектите по „Добри и безопасни условия на труд“

До 28 февруари 2017 г. се удължава работата на оценителната комисия по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, съобщават от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Причината, която се изтъква за поредното отлагане обявяването на резултатите от етапа на техническа и финансова оценка, е големият брой проектни предложения. С това срокът за разглеждане и оценка се удължава на 8 месеца. Да припомним, че крайният срок за прием на проекти бе 14.06.2016 година.

Оценката на проектите по ДБУТ се удължава до края на годината

Резултатите от оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ ще излязат най-рано в края на годината. Това става ясно от публикувано съобщение на сайта на ОП РЧР.

Списък на одобрените проекти по процедура Ново работно място – втори краен срок

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува списък на повече от 1000, одобрени проекти, подадени в рамките на втория краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Удоволетворени сме, че проектите, подготвени от консултантска фирма „Евро програми“, са измежду най-високо класираните, с получени 98 и 95 от 100 точки. За съжаление, на този етап, нито един проект няма да получи финансиране. Поне до 29.09.2016 г., когато на извънредно заседание, членовете на Комитета за наблюдение на ОП РЧР ще вземат решение относно възможността за отпускане на допълнителен финансов ресурс […]

Одобрени за финансиране проекти по схема Ново работно място 2015

Министерството на труда и социалната политика публикува списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общият размер на финансовата помощ е над 99 милиона лева. Ще бъдат финансирани общо 595 проекта с минимален брой точки 86 (от възможни 100), а още 753 проекта, събрали най-малко 60 точки, са в списъка на резервите. Други 307 проекта са отхвърлени от оценителната комисия. Пълния текст на Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заедно с класирането на кандидатите, можете да намерите от тук.