списък на проекти

20 фирми са одобрени за финансиране по схема „Технологична модернизация в големи предприятия“

Общо 20 големи предприятия са одобрени за финансиране по схемата за модернизация на оперативна програма Конкурентоспособност.

Обработката на проектите по мярка 311 и мярка 312 се очаква да приключи през месеците април и май

Междувременно Държавен фонд „Земеделие” ще изисква потвърждение на всички оферти за строително-монтажни дейности и за доставка на оборудване с изтекъл срок на валидност по подадените проекти по двете мерки. По 600 от общо 844 подадени проекти офертите са с изтекъл срок на валидност. За да не се стигне до отхвърляне на тези проекти и да се даде възможност за одобрението им с оглед максимално усвояване на средствата по Програмата за развитие на селските райони, фонд „Земеделие” ще изиска потвърждение на цените по офертите за строителство и доставка за тях. След потвърждение или отхвърляне на офертите от страна на доставчиците и […]