20 фирми са одобрени за финансиране по схема „Технологична модернизация в големи предприятия“

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни