Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 12 април 2010 г.

Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони” и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикуваха справка за броя на приетите заявления по Програмата за развитие на селските райони, броя на сключените договори по различните мерки на програмата и размера на заявената субсидия по тях.


Справка за приетите заявления за подпомагане по мерките от ПРСР към 12.04.2010 г.
Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
• приети заявления – 5434 бр.
• сключени договори – 4027 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 265 699 505 лв.
• субсидия по сключени договори – 196 122 455 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 200 303 775 лв.
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
• приети заявления – 2639 бр.
• сключени договори – 1841 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 716 640 434 лв.
• субсидия по сключени договори – 468 058 852 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 1 119 344 619 лв.

Mярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
• приети заявления – 138 бр.
• одобрени заявления – 0 бр.
• отхвърлени заявления – 0 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 181 492 134 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 471 302 997 лв.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
• приети заявления – 57 бр.
• одобрени заявления – 0 бр.
• отхвърлени заявления – 0 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 20 481 295 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 274 650 694 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
• приети заявления – 787 бр.
• одобрени заявления – 0 бр.
• отхвърлени заявления – 0 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 259 868 762 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 248 902 190 лв.

Справка за усвояването на средствата по всички мерки по ПРСР може да изтеглите оттук 304.0 KB

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни