Етикет: мярка 123

Разходи по ПРСР, за които са определени референтни цени
С последните изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по Програмата за развитие на селските райони, се въвежда правилото, че за...
Най-често допусканите грешки при кандидатстване по мярка 123
Материалът е подготвен от експерти на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие Забележка: тъй като до настоящия момент, няма одобрени,...
Производителите на храни и напитки кандидатстват по две програми
В зависимост от суровините, които преработват и продуктите, които произвеждат, една част от предприятията от хранително-вкусовата промишленост могат да...
Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Период за прием на проекти: 04.06 – 22.06.2012 Цел на мярка 123 е подобряване на икономическото състояние на предприятията от хранително вкусовата и горската...
Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Период за прием на проекти: 15.08. – 16.09.2011 г. Цел на мярка 123 е подобряване на икономическото състояние на предприятията от хранително вкусовата...
Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010 За инвестиции по ЕПИВ: 14.06.2010-16.08.2010 Цел на мярка 123 е подобряване на икономическото състояние на предприятията...
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Краен срок за прием на проекти: 16 май 2018 г., 17.30 часа Бюджет: 166 243 000 лева Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите...
Предстоят приеми по всички мерки по ПРСР през 2013
Близо 600 млн. лв. предстои да бъдат наддоговорени по Програмата за развитие на селските райони до края на годината. Това стана ясно след приетото на 6...
ДФЗ одобри 27 проекта за добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Субсидията за инвестиционните предложения по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програмата за развитие на селските райони...
Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 януари 2013 г.
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“• приети заявления – 4410 бр.• сключени договори – 2718 бр.• субсидия по сключени...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни