одобрени проекти

Анализ на усвояването на средствата по ПРСР

В средата на месец август Министерството на земеделието и храните публикува справка за броя на приетите заявления и стойността на исканата субсидия по отделните мерки по Програмата за развитие на селските райони.

20 фирми са одобрени за финансиране по схема „Технологична модернизация в големи предприятия“

Общо 20 големи предприятия са одобрени за финансиране по схемата за модернизация на оперативна програма Конкурентоспособност.

Платени проекти по ПРСР към 23.01.2011 г.

Справка за платени проекти по програмата ПРСР 2007 – 2013г. актуална към 23 декември 2010 г.

Отпадат още 156 компании по схемата за стандартите

Още 156 компании, кандидатствали по схемата "Покриване на международно признати стандарти", са извън надпреварата за финансиране. От Управляващият орган на ОП Конкурентоспособност публикуваха списък с проектите, които са отхвърлени на втория етап – оценка на допустимост.  

1834 са кандидатите с подадени проекти по Програмата за развитие на селските райони за прием 2010

Общо 1834 са кандидатите по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г. в периода на обявения за 2010 г. прием от 14 юни до 31 август 2010 г.  

Над 1 418 са кандидатите по Програмата за развитие на селските райони в периода 14.06-18.08.2010

По мерки, в рамките на прием 2010 – от 14 юни до 18 август, бройката на подадените до момента проекти е както следва:

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 12 април 2010 г.

Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони” и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикуваха справка за броя на приетите заявления по Програмата за развитие на селските райони, броя на сключените договори по различните мерки на програмата и размера на заявената субсидия по тях.

Кога ще бъдат оценени проектите по мярка 312 и мярка 123 на ПРСР?

Повече от година мина откакто мярка 123 и мярка 312 бяха отворени за кандидатстване и по тях бяха внесени първите проекти. Въпреки дългия срок, който неколконкратно надхвърля нормативно определените за оценка 3 месеца, до момента нито един проект, от подадените 787 проекта по мярка 312 и 138 проекта по мярка 123, не е оценен. Отговор на въпроса кога ще се случи това опитват да намерят от в-к Дневник в запитване до ДФЗ. Подробности, може да прочетете оттук: www.dnevnik.bg

Справка за одобрените проекти по Мярка 121 към 31.12.2009 г.

Справка за одобрените към 31.12.2009 г. проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", може да изтеглите оттук .

Фонд „Земеделие” изплати 27.8 млн. лв. по проекти на млади фермери

Държавен фонд „Земеделие” изплати 27.8 млн. лв. на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. На 19 януари бяха преведени субсидии по общо 569 проекта по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” по програмата. Така общо изплатените проекти по „Млад фермер” към днешна дата са 2049 за 63.8 млн. лв.