Над 1 418 са кандидатите по Програмата за развитие на селските райони в периода 14.06-18.08.2010

По мерки, в рамките на прием 2010 – от 14 юни до 18 август, бройката на подадените до момента проекти е както следва:

● Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – общо 71 проекта;
● Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – общо 130 проекта;
● Мярка 141 „Подпомагане на полупазарните стопанства” – общо 366 проекта;
● Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” – общо 20 проекта;
● Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” – общо 30 проекта;
● Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” – общо 145 проекта;
● Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” – общо 656 проекта.

Прегледът на подадените проектни предложения по едни от най-атрактивните 121-ва, 123-та, 311-та и 312-та мярка сочи, че най- много фирми кандидатстват за инвестиции в сферата на туризма, възобновяемите енергийни източниците, млекопреработката и винарската и консервна индустрия, съобщават от ДФЗ.

Всички ново-подадени проекти по Програмата за развитие на селските райони ще се обработват в пет-месечния срок по нормативна уредба. От стария прием на проекти по програмата към днешна дата остава да се разгледат около 700 инвестиционни предложения – в срок до края на септември в съответствие със съгласувания с Брюксел график.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни