подадени проекти

1834 са кандидатите с подадени проекти по Програмата за развитие на селските райони за прием 2010

Общо 1834 са кандидатите по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г. в периода на обявения за 2010 г. прием от 14 юни до 31 август 2010 г.  

Над 1 418 са кандидатите по Програмата за развитие на селските райони в периода 14.06-18.08.2010

По мерки, в рамките на прием 2010 – от 14 юни до 18 август, бройката на подадените до момента проекти е както следва:

Нови актуални данни за броя подадени проекти по отделните мерки по ПРСР

Данните бяха изнесени от МЗХ на 10 април: По мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" са приети 3 312 заявления . Одобрената субсидията е в размер на 161 930 304 лева. Извършени са плащания по 559 проекта на стойност 13 665 314 лева.

Справка за броя подадени проекти по отделните мерки по ПРСР

Общо 5509 проекта са подадени по Програмата за развитие на селските райони, според справка от 24.03.2009 г. на ДФЗ. Разпределението им по отделните мерки е както следва: