EK oфициално одобри Програмите за трансгранично сътрудничество с Румъния, Турция и Македония

На 21 декември 2007 г. комисарят по „Регионална политика” на Европейската комисия г-жа Данута Хюбнер обяви официално одобрението на Програмaта за трансгранично сътрудничество България – Румъния (217.8 млн. евро) както и на двете програми за ТГС в рамките на Инструмента за пред-присъединителна помощ България – Турция 2007-2009 (10 млн. евро) и България – Македония 2007-2009 (6.6 млн. евро).

Информация за стартиране на процедурите за набиране на проектни предложения, документите и насоки за кандидатстване, ще бъдат публикувани от Министерството на регионалното развитие на по-късен етап.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни