21

февруари

2010

От 12 март се спира временно приемът на проекти по Мярка 141 – „Полупазарни стопанства” от ПРСР

Приемът на проекти по Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Следващият прозорец за прием на проекти по мярката ще бъде от 10 юни 2010 г. до 30 сепетмври 2010 г.
 

Временното затваряне на мярката се налага, тъй като трябва да се обработят всички 778 подадени проекти по нея, част от които вече са одобрени и за които предстои подписване на договори. Заповедта за спирането на приема може бъде изтеглена оттук .