Подкомисия в парламента ще следи за усвояването на еврофондовете

Тя ще събира и обобщава информация от другите комисии на НС в рамките на предмета на тяхната дейност.

Подкомисия в Народното събрание ще следи за правилното и навременно усвояване на средствата от фондовете и програмите на ЕС, предаде БТА, като се позова на пресцентъра на парламента.

Подкомисия по усвояването на средствата от ЕС е създадена с решение на Комисията по европейските въпроси на 4 октомври 2007 г. Тя ще събира и обобщава информация от другите комисии на НС в рамките на предмета на тяхната дейност.  

Подкомисията ще поддържа контакти с държавни институции, общини, неправителствени организации, фирми и други организации и лица, свързани с усвояването на средствата от ЕС и ще изисква от тях съответната информация. На заседанията на подкомисията ще бъдат изслушвани длъжностни лица, експерти и граждани.    

На базата на събраната информация Подкомисията ще подготвя на всеки шест месеца Доклад за усвояването на средствата от ЕС. Освен това ще могат да се изготвят доклади и по някои конкретни въпроси, които са били предмет на специално обсъждане. Подкомисията има 7 членове. За председател е избран депутатът от Коалиция за България Радослав Иванов.

 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни