2 млрд. евро повече европейски средства през новия програмен период

През новия програмен период – от 2014 до 2020 г., страната ни може да получи под формата на еврофинансиране 15.2 млрд. евро. Това е конкретният резултат за България от преговорите за новия бюджет на ЕС, между лидерите на 27-те страни в Европейския съюз и ръководителите на общността.

Страната ни ще получи около 7 млрд. евро по структурните фондове и по фондовете за сближаване, спрямо 6.85 млрд. евро по досегашния бюджет. От бюджета за общата селскостопанска политика, се очаква България да получи за директни плащания на фермерите и за развитие на селските райони около 7.5 млрд. евро при досегашни 5.8 млрд. евро. В реално изражение преките плащания на хектар у нас ще продължат да нарастват, като се предвижда от 184 евро през 2014 г. те да достигнат 228 евро през 2020 г.

Осигурено е европейско финансиране от 260 млн. евро за безопасно извеждане от експлоатация на спрените четири реактора в АЕЦ „Козлодуй“.

75 млн. евро страната ни ще получи за борба с младежката безработица.

За да влезе в сила бюджетът, договорен от 27-те лидери на страните членки, той следва да бъде ратифициран от Европейския парламент.

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни