По-лесно кандидатстване по европроекти предвижда новият закон за еврофондовете

Целите, които си поставя законопроектът, са да се обхванат всички фондове по общата стратегическа рамка, да се осигури стабилност и предсказуемост

Опростено кандидатстване и изпълнение на малки проекти до 100 000 лв. предвижда новият Закон за управление на средствата от Европейския съюз, чийто проект бе представен от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев пред обществени и браншови организации, представители на бизнеса и медии, предаде БТА.

Целите, които си поставя законопроектът, са да се обхванат всички фондове по общата стратегическа рамка, да се осигури стабилност и предсказуемост, да се унифицират правилата за кандидатстване по различните програми, да се опростят и оптимизират правилата, посочи Дончев.

С проектозакона се предлага за проекти на стойност до 100 000 лв. да не се извършва техническа оценка, а оценителният процес да е в рамките на един месец. Контролът пък ще бъде пропорционален на големината на проектите – на проекти до 100 000 лв. ще се извършва не повече от една одитна проверка в рамките на година, предвиждат от министерството по усвояване на еврофондовете.

Законът предвижда и въвеждането на опростен формуляр за кандидатстване, който ще включва всички основни административни категории, а всеки управляващ орган ще може да добавя графи с допълнителни изисквания в зависимост от съответната оперативна програма. Ще бъдат въведени и опростени разходи, признати за финансиране – например типизирани административни разходи.

Важен елемент от закона ще бъде електронизацията на кандидатстване, отчитане и комуникация. Апликационните форми ще се подават по електронен път и ще може това да става в хартиен вариант, само ако подаването по електронен път не е възможно или бенефициентът изрично настоява за хартиен носител, обясни Дончев. Електронното подаване на документите ще спести време и разходи, убеден е той.

Проектозаконът предвижда нова процедура по разглеждане на жалбите – първият етап от която ще е отнасянето на жалбата до ресорния министър. След като той се произнесе, бенефициентът може да повдигне жалба директно пред ВАС. Така ще има много по-голяма прозрачност и кратки срокове при обжалването, смята Дончев.

Други новости в закона са извеждането на органите по управление на оперативните програми извън администрацията на отделните министерства, въвеждане на опростен избор на изпълнител – избор чрез публична покана до най-малко трима изпълнители при възлагане на дейности над определени прагове, изграждане на звено за провеждане на специализирани обучения за бенефициентите и служителите, работещи в държавната администрация по еврофондовете.

Голямото предизвикателство пред нас е какво и кога ще се случи с новите регламенти на европейско ниво, защото законът е пряко свързан с тях, посочи Дончев. Ето защо приемането на закона ще трябва да изчака приемането първо на европейските регламенти по управление на средствата от фондовете. Изключително важно е да има убеденост от всички заинтересовани страни, че този законопроект трябва да бъде приет, защото има вероятност той да бъде подложен на обществено обсъждане сега, а приет от следващия парламент, каза министърът.

Представители на обществени и браншови организации подкрепиха предлаганите промени за опростяване на процедурите по кандидатстване. Предстои публично обсъждане на законопроекта в началото на следващата година.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни