Етикет: авансово плащане

Още една възможност за получаване на аванс по 8 от мерките по ПРСР
Министерство на земеделието и храните направи промени публикувани в изменение на Наредба №8 от 3 април  2008г. за условията и реда за предоставяне...
Аванс от 50% по ПРСР за проекти, одобрени след 31.12.2010 г.
(още…)
Авансовите плащания по всички мерки на ПРСР се увеличават от 20% на 50%
Европейската комисия е взела решение авансовите плащания по програмата за развитие на селските райони да бъдат увеличени от 20 на 50% от стойността на...
Изменения и допълнения в наредбите по мярка 311 и мярка 312
Промените на наредбите, регламентиращи кандидатстването по мярка 311 и мярка 312, са обнародвани в Държавен вестник   (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни