ДБУТ

Нов краен срок за оценка на проектите по ДБУТ

Със съобщение на интернет страницата на ОП „Развитие на човешките ресурси“, Агенцията по заетостта информира, че поради големия брой на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, тяхната оценка се удължава до 31 март 2017 г.. Напомня се, че кандидатите следва да проверяват редовно профила си в ИСУН, тъй като чрез него оценителната комисия ще осъществява комуникацията си с тях.  

Оценката на проектите по ДБУТ се удължава до края на годината

Резултатите от оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ ще излязат най-рано в края на годината. Това става ясно от публикувано съобщение на сайта на ОП РЧР.

Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по ДБУТ

Министерството на труда и социалната политика публикува списък с 394 проекта, предложени за отхвърляне на етап административна оценка по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”. Всички проекти, подготвени от „Евро програми“ ЕООД продължават напред в оценката. Списъка с проектите, които отпадат от по-нататъшна оценка може да изтеглите от тук.

Отворена за кандидатстване е схема Добри и безопасни условия на труд

От 12 април до 16 юни е отворена за кандидатстване схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.