Етикет: ДБУТ

Нов краен срок за оценка на проектите по ДБУТ
Със съобщение на интернет страницата на ОП „Развитие на човешките ресурси“, Агенцията по заетостта информира, че поради големия брой на проектите...
Оценката на проектите по ДБУТ се удължава до края на годината
Резултатите от оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ ще излязат най-рано в края на годината....
Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по ДБУТ
Министерството на труда и социалната политика публикува списък с 394 проекта, предложени за отхвърляне на етап административна оценка по процедура BG05M9OP001-1.008...
Отворена за кандидатстване е схема Добри и безопасни условия на труд
От 12 април до 16 юни е отворена за кандидатстване схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни