Етикет: мярка 4.1

Стартира целеви прием за животновъдни стопанства по мярка 4.1 по ПРСР
От 3 юли 2020 г. до 30 септември 2020 г., се провежда прием  по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Програмата за развитие на селските райони...
Мярка 5.1. Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития
Краен срок: 10.07.2020 г. 17:30 ч. (още…)
Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г. (още…)
Мярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства
Краен срок: 18.09.2020 г. 17:30 ч. (още…)
Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
Краен срок за кандидатстване: 30.08.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Перущица и Родопи (още…)
Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства - BG06RDNP001-19.174
Краен срок за кандидатстване: 02.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Раковски (още…)
Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства - BG06RDNP001-19.239
Краен срок за кандидатстване: 16.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Исперих (още…)
Актуални приеми по Програмата за развитие на селските райони
Земеделски стопани, преработватели на земеделска продукция и микрофирми от сектора на производството, услугите и туризма, развиващи дейност в няколко селски...
Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства
Краен срок за кандидатстване: 31.01.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Любимец и Ивайловград (още…)
Колко проекта бяха подадени по мярка 4.1 от ПРСР
3 166 проекта са подадени по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони в приема от 26 октомври до 7 декември...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни