Открива се нов електронен адрес за Приемната по ОП Конкурентоспособност

Поради засилен интерес, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност", открива нов електронен адрес: priemna@mee.government.bg за въпроси.
 

Всеки ден от 10.00 до 12.00 ч. може да запишете посещение в Приемната на следния телефон: 02/ 940 74 51.

Задаване на въпроси към Управляващия орган се извършва чрез попълване и изпращане на приложеното ЗАЯВЛЕНИЕ на следния електронен адрес e-mail: priemna@mee.government.bg

Целта на Приемната е да се осигури възможност на гражданите да се срещнат с експерти от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ и да поставят своите въпроси, свързани с възможностите, които предлага оперативната програма, процеса на нейното управление и изпълнение.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни