Стартират информационни дни по ОП Конкурентоспособност

От 01.02.2010 г. до 09.02.2010 г. в 6 града на страната – Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Враца и София, ще се проведат информационни дни по обявените десет схеми за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013:
 

1. BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия";
2. BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания";
3.  BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори";
4. BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия";
5.  BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";
6.  BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер";
7. BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове";
8.  BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България";
9.  BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти; процеси и услуги";
10.  BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове".

Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Оперативната програма и дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативната програма.

Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.

Информационните дни ще се проведат в следния график

Русе – 01.02.2011 г., Вторник, 10.00 – 17.30 ч., Пленарна зала, Общинска администрация, Гр. Русе, пл. „Свобода” № 6, ет.1

Варна – 02.02.2011 г., Сряда, 10.00 – 17.30 ч., Конферентна зала, Гранд Хотел „Димят”, Бул. "Княз Борис І" № 111

Бургас – 03.02.2011 г., Четвъртък, 10.00 – 17.30 ч., Зала „Амфибия”, хотел „Аква”, К-с „Лазур”, Бул. „Демокрация”

Пловдив – 04.02.2011 г., Петък, 10.00 – 17.30 ч., Конферентна зала, Хотел „Санкт Петербург”, гр.Пловдив 4003, бул.”България” №97

Враца – 07.02.2011 г., Понеделник, 10.00 – 17.30 ч., Конферентна Зала на Търговско – Промишлена Палата Враца, Културен дом, ет. 2, Пл. "Христо Ботев"

София – 09.02.2011 г., Сряда, 10.00 – 17.30 ч., Аулата на Лесотехнически университет – Учебно-лабораторен корпус, бул. „Климент Охридски” № 10

Регистрацията за информационните дни е от 9.30 до 10.00 часа

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни