Етикет: технологична модернизация

Отново финансиране за технологична модернизация
Безвъзмездна помощ за закупуване на машини, оборудване и софтуер, внедряването на които ще доведе до намаляване количеството на влаганите суровини и/или...
Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите
Очакван старт на прием на проекти по процедурата за семейни предприятия: 28 Март 2024 Бюджет: 117 514 155 лева (още…)
Резултати от оценката по схемата за технологична модернизация
Министерството на иновациите и растежа публикува резултатите от оценката по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. От 2423 проекта, предложени...
Списък с проектите, които отпадат от оценка по процедура Технологична модернизация
„Министерството на иновациите и растежа“ публикува списък с 327 проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка...
Стартира приемът по процедурата за технологична модернизация
Проекти могат да се подават до 21 септември 2022 година. Процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ е първата от Националния план за...
Публикуван е проект на условия за кандидатстване по процедурата за технологична модернизация
Процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ е първата от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), по която бизнесът...
Процедура „Tехнологична модернизация“
Срок за кандидатстване: 22 юли – 21 септември 2022 г. Бюджет: 260 млн. лева (още…)
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.058
Краен срок за кандидатстване: 20.02.2020 г., 17.00 часа Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.058 трябва да се изпълняват на територията...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.062
Краен срок за кандидатстване: 31.03.2020 г., 17.30 часа Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.062 трябва да се изпълняват на територията...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.022
Краен срок за кандидатстване: 20.01.2020 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.022 трябва да се изпълняват на територията на общините...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни