Отворена за кандидатстване е схема за финансиране на иновации

От 30.12.2010 г. е отворена за кандидатстване схема BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“.

Основната цел на схемата е да предостави консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност. Подкрепата по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е изцяло насочена към български предприятия, които имат капацитета да внедрят в производството иновативни продукти, процеси или услуги – собствена разработка, както и да осигурят тяхната успешна пазарна реализация като гарантират ненарушаването на права върху чужда интелектуална собственост.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 48 895 750 лева.

Крайни срокове за набиране на проекти по схемата през 2011 г.:
• Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения – 7 март 2011 г.
• Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения – 9 май 2011 г.
• Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения – 11 юли 2011 г.
• Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения – 12 септември 2011 г.
• Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения – 14 ноември 2011 г.

Повече информация за условията за кандидатстване по схемата може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни