Проектите на наредби по програма „Развитие на селските райони“

Министерството на земеделието и продоволствието представи проектите на наредби за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 22-те мерки по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.

До 28 януари в Министерството се приемат коментари, бележки или въпроси по наредбите.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни