земеделска програма

Фирмите, кандидатстващи по „Развитие на селските райони”, трябва да са вписани в търговския регистър

Същото важи и за доставчиците на техника, оборудване или услуги по проектите.

Търговски банки ще рефинансират по ПРСР при по-изгодни условия

ДФ „Земеделие” сключи договори за рефинансиране с 5 търговски банки за кредити по мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Схемата ще позволи на широк кръг от бенефициенти да получат необходимия им финансов ресурс за изпълнение на инвестиционни проекти по мерки 121, 122, 123, 223, 226, 311 и 312 от ПРСР.

Мерки за ускоряване усвояването на средствата по ПРСР

Заради бавното обработване на проекти през последните три години и малкото сключени договори от фонд „Земеделие“ се увеличава рискът в края на годината България да загуби пари по Програмата за развитие на селските райони. Въпросът вече не е дали, а колко ще загубим и ако прогнозите в началото на 2011 г. бяха за 80 – 120 млн. евро, вече са нараснали най-малко на 183 млн. евро.

До 30 юли трябва да бъдат отворени всички мерки по Програмата за развитие на селските райони

Министър-председателят Сергей Станишев и вицепремиерът Меглена Плугчиева проведоха работна среща с екипа, отговорен за усвояване на средствата от ЕС по земеделските програми.

Проектите на наредби по програма „Развитие на селските райони“

Министерството на земеделието и продоволствието представи проектите на наредби за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 22-те мерки по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.