До 30 юли трябва да бъдат отворени всички мерки по Програмата за развитие на селските райони

Министър-председателят Сергей Станишев и вицепремиерът Меглена Плугчиева проведоха работна среща с екипа, отговорен за усвояване на средствата от ЕС по земеделските програми.

Между 15 и 30 юли ще бъдат отворени всичките 22 мерки по Програмата за развитие на селските райони. В момента са пуснати 8 от тях. Това докладва на министър-председателя Сергей Станишев и вицепремиера Меглена Плугчиева екипът, отговорен за усвояване на средствата от Европейския съюз по земеделската програма. В срещата участваха заместник-министърът на земеделието и храните Димитър Пейчев, директорът на ДФ „Земеделие” Димитър Тадаръков и др. Програмата трябва да е реално действаща и да достигне до хората от най-отдалечените населени места, подчерта премиерът.
По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се очаква страната ни да получи над 2,6 млрд. евро. Целта е повишаване на производителността в земеделието, подкрепа за млади фермери, постигане на висок жизнен стандарт в селските райони и стабилизиране на пазарите за земеделска продукция чрез осигуряване на храни за потребителите на разумни цени.
По програмата досега са разплатени средствата за 2007 г. по националните доплащания към директните плащания в размер на 60,065 млн. евро от бюджета за м. г. До края на месец май ще бъдат изплатени и средствата по компенсаторни плащания за планинските и другите необлагодетелствани райони за 2007 г. Предвиденият бюджет по програмата за т. г. е около 419 млн. евро.
На срещата премиерът подчерта, че всички трябва да работят изключително мобилизирано и до края на юли да се навакса изоставането по САПАРД. През следващите седмици предстоят три проверки от Брюксел по земеделските програми. Между 26-30 май е одитът по САПАРД, от 9 до 13 юни – по ИСАК, а от 16 до 20 юни – по Програмата за развитие на селските райони.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни