Етикет: млад фермер

Мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители
Краен срок за кандидатстване по мярка 6.1: 14.06.2018 г. Бюджет: 22 000 000 евро Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители...
Мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери
Периоди за прием на проекти: 18.11.2013 г. – 20.12.2013 г. Финансовата помощ по мярка 112 е предназначена за: 1. увеличаване икономическия размер...
Мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери
Периоди за прием на проекти: 20 август – 11 септември 2012 Финансовата помощ по мярка 112 е предназначена за: 1. увеличаване икономическия размер...
1 686 проекта на млади фермери с шанс за финансиране по мярка 6.1
От Държавен фонд „Земеделие” обявиха, че е приключила предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по мярка...
2621 проекта са подадени в първия прием по мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани
От пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“ обявиха изтичането на крайния срок за подаване на заявления за подпомагане по мярка 6.1 „Стартова помощ за...
Проверете дали сте допустим кандидат по мярка 6.1.
Ако планирате да кандидатствате по мярка „млад фермер“ и търсите консултант, който да подготви проекта Ви, в зависимост от това дали планирате...
Приемът по мярка 6.1. ще се проведе от 29.06 до 24.07.2015 г.
Бюджетът по мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ е в размер на 35 млн. евро, което, при предвидени по 25 хил. евро...
Наредба за реда и условията за кандидатстване по мярка 6.1
Днес, 2 юни, в Държавен вестник бе обнародвана наредбата, регламентираща реда и условията за кандидатстване по мярка „млад фермер“. НАРЕДБА...
Проект на Наредба по мярка "Млад фермер"
МЗХ публикува проект на наредба, регламентираща, реда и условията за кандидатстване по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”  от Програма...
Промените по мярка 112
МЗХ публикува промените, които се предвиждат по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ по предстоящия през 2014 година прием....
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни