2621 проекта са подадени в първия прием по мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани

От пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“ обявиха изтичането на крайния срок за подаване на заявления за подпомагане по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.,който беше 24 юли 2015 г. Приемането на заявления започна на 29.06.2015 г. със заповед на министъра на земеделието и храните.

Подадени са 2621 бр. проектни предложения, най-много в обласите Благоевград (343 броя) и Пловдив (248 броя), а най-малко кандидати има в областите София-град (13 броя) и Смолян (22 броя).

Предстои ранкиране на проектите според събрания брой точки, тъй като сумата на субсидията за подадените към момента проекти е с общ размер над 65,5 милиона евро и надвишава значително бюджета от 35 милиона евро, предвиден по настоящия прием за млади земеделски стопани. Ще бъдат финансирани проектите, събрали най-голям брой точки по обявените критерии.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни