Приемът по мярка 6.1. ще се проведе от 29.06 до 24.07.2015 г.

Бюджетът по мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ е в размер на 35 млн. евро, което, при предвидени по 25 хил. евро за всеки бенефициент, означава, че финансиране ще получат 1 400 проекта. За разлика от предишния програмен период, времето за подаване на проекта няма да оказва никакво влияние върху неговата оценка.

Друга новост е, че проекти могат да подават не само земеделски производители физически лица, но и фирми – ЕТ или ЕООД. Закупуването на техника-втора употреба също е допустимо, за разлика от предишния програмен период.

Сумата от 25 хил. евро се усвоява на два транша – първият – след като проектът на кандидата е одобрен за финансиране, а вторият след постигане целите на бизнес плана, основната от която е ЗП да увеличи стопанството си с поне 4000 евро СПО. Второто плащане може да се заяви не по-рано от две години и шест месеца от подаване на заявлението за кандидатстване и не по-късно от четвъртата година и шестия месец от датата на кандидатстване.

Кандидат по мярка 6.1. може да кандидатства по мярка 4.1., но не преди да е получил одобрение на подаденото заявления по мярка 6.1..

Ако планирате да кандидатствате по мярка „млад фермер“ и търсите консултант, който да подготви проекта Ви, в зависимост от това дали планирате да кандидатствате като физическо лице или като фирма, попълнете съответния въпросник, приложен към някой от линковете по-долу и ние ще оценим дали сте допустим кандидат и колко точки би събрал проектът Ви в случай, че бъде подаден за оценка. Резултатите ще изпратим на посочения във въпросника Ваш имейл.

Въпросник за физически лица, кандидати по мярка 6.1.

Въпросник за фирми (ЕТ или ЕООД), кандидати по мярка 6.1.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни