Етикет: проекти за ВЕИ

Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW
Срок за кандидатстване: 14 Март – 12 Юни 2024 Бюджет: 427 544 438 лева Основната цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на дела на чиста...
Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW
Срок за кандидатстване: 14 Март – 12 Юни 2024 Бюджет: 107 570 650 лева Основната цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на дела на чиста...
Финансиране за проекти за фотоволтаични системи и ветрогенератори
На 14 март Министерството на енергетиката обяви две процедури по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, които ще финансират проекти...
224 проекта за изграждане на централи за производство на енергия от ВЕИ за подадени по ПРСР
Това става ясно от доклад за производството на  електроенергия от ВЕИ през 2009 г. на Министерството на икономиката, публикуван в края на месец март тази...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни