30

април

2011

Кандидати за субсидии по ПРСР следят проектите си онлайн

Информацията е достъпна на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони www.prsr.bg.

Откроени са 15 фази от постъпването на проекта до неговото изплащане, така че при проверката хората да са наясно кога да очакват евентуален положителен или отрицателен отговор. Досега единствената справка, която фермери, фирми и общини получаваха онлайн, гласеше, че техните проекти са на етап разглеждане.

Всеки производител може да направи проверката, като впише уникалния си идентификационен номер, под който фигурира в системата.

Експертите във фонда подготвят и значително намаляване на излишната документация. „Преразглеждаме наредбите и въз основа на анализите, които правим, ще намалим онези изискуеми документи, които са искани по други поводи“, обясни и зам. изпълнителният директор Свилен Колев.